Privacy Policy

Shromažďování informací
Tyto zásady se týkají informací shromážděných z této stránky. Naše stránky neshromažďují osobně identifikovatelné informace o žádné osobě, s výjimkou případů, kdy je tato osoba vědomě poskytne. Můžeme vás například požádat o informace, když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru nebo se přihlásíte k odběru služeb našich stránek. Vždy máte možnost neposkytnout informace, které požadujeme. Pokud se rozhodnete neposkytnout informace, které požadujeme, stále můžete navštívit většinu webových stránek, ale možná nebudete mít přístup k některým možnostem a službám.

Cookies
Inzerenti třetích stran mohou nastavit soubory cookie ke sledování informací o uživatelích na našich webových stránkách – tyto informace záměrně neshromažďujeme. Uvědomte si prosím, že naši sponzoři, inzerenti nebo webové stránky, které mají na našich stránkách odkazy, o vás mohou shromažďovat osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na informační praktiky těchto stran a webové stránky, na které odkazuje.

Informace o úrovni prohlížeče
Naše webové stránky shromažďují neidentifikující geografické informace a informace na úrovni IP z prohlížečů uživatelů pouze pro účely statistik webových stránek a souhrnných zpráv. Tyto informace nejsou zveřejněny v podrobném formátu.

Použití informací
Naším primárním cílem při shromažďování informací o uživatelích je zlepšit vaši zkušenost na našich webových stránkách. Tohoto cíle dosahujeme mimo jiné poskytováním newsletterů na e-mailovou adresu, kterou můžete sami zadat. Když se nacházíte v oblasti našeho webu a jste požádáni o osobní údaje, sdílíte tyto informace s našimi webovými stránkami a také s obchodními partnery poskytujícími hosting a další služby. Pokud si nepřejete, aby byly vaše informace sdíleny, můžete se rozhodnout nepovolit přenos vašich informací tím, že tuto konkrétní službu nebudete používat. Tyto strany, stejně jako inzerenti, kteří uzavřeli smlouvu přímo se službou třetí strany na poskytování jejich reklam, mohou nastavit své vlastní soubory cookie. Kromě toho mohou být jakékoli osobní údaje poskytnuté našimi uživateli v rámci propagace inzerenta online poskytnuty přímo inzerentům. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem. Toto prohlášení se může čas od času změnit, proto jej prosím pravidelně kontrolujte.