Privacy Policy

Insamling av information
Denna policy avser information som samlats in från denna webbplats. Vår webbplats samlar inte in personligt identifierbar information om någon individ förutom när den medvetet tillhandahålls av en sådan individ. Till exempel kan vi be dig om information när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller registrerar dig för våra webbplatstjänster. Du har alltid möjlighet att inte lämna den information vi begär. Om du väljer att inte tillhandahålla den information vi begär kan du fortfarande besöka större delen av webbplatsen, men du kanske inte kan komma åt vissa alternativ och tjänster.

Cookies
Tredjepartsannonsörer kan sätta cookies för att spåra användarinformation på vår webbplats - vi samlar inte in denna information medvetet. Var medveten om att våra sponsorer, annonsörer eller webbplatser som har länkar på vår webbplats kan samla in personligt identifierbar information om dig. Informationspraxis för dessa parter och webbplatser som länkas till omfattas inte av denna sekretesspolicy.

Information om webbläsarnivå
Vår webbplats samlar inte identifierande geografisk information och IP-nivåinformation från användarnas webbläsare endast för webbplatsstatistik och samlade rapporteringsändamål. Denna information avslöjas inte i ett granulärt format.

Användning av information
Vårt primära mål med att samla in användarinformation är att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi uppnår detta mål genom att bland annat tillhandahålla nyhetsbrev till den e-postadress som du i sin tur kan ange. När du är på en del av vår webbplats och ombeds ange personlig information, delar du den informationen med vår webbplats samt alla affärspartners som tillhandahåller värdtjänster och andra tjänster. Om du inte vill att din information ska delas kan du välja att inte tillåta överföring av din information genom att inte använda just den tjänsten. Dessa parter, såväl som annonsörer som avtalar direkt med en tredjepartstjänst för att visa sina annonser, kan sätta sina egna cookies. Dessutom kan all personligt identifierbar information som tillhandahålls av våra användare som en del av en annonsörskampanj online tillhandahållas direkt till annonsörer. Om du har några frågor angående vår sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post. Detta uttalande kan ändras från tid till annan, så kom tillbaka regelbundet.