Privacy Policy

Zhromažďovanie informácií
Tieto zásady sa týkajú informácií získaných z tejto stránky. Naša stránka nezhromažďuje osobne identifikovateľné informácie o žiadnom jednotlivcovi okrem prípadov, keď ich takýto jednotlivec vedome poskytne. Môžeme vás napríklad požiadať o informácie, keď sa zaregistrujete na odber nášho bulletinu alebo sa prihlásite do služieb našej stránky. Vždy máte možnosť neposkytnúť informácie, ktoré požadujeme. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie, ktoré požadujeme, stále môžete navštíviť väčšinu webovej lokality, ale možno nebudete mať prístup k niektorým možnostiam a službám.

Cookies
Inzerenti tretích strán môžu nastaviť súbory cookie na sledovanie informácií o používateľoch na našej webovej lokalite – tieto informácie zámerne nezhromažďujeme. Prosím, uvedomte si, že naši sponzori, inzerenti alebo webové stránky, ktoré majú odkazy na našej stránke, môžu o vás zhromažďovať osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nepokrýva informačné praktiky týchto strán a webové stránky, na ktoré sa odkazuje.

Informácie na úrovni prehliadača
Naša webová stránka zhromažďuje neidentifikujúce geografické informácie a informácie na úrovni IP z používateľských prehliadačov iba na účely štatistiky webových stránok a súhrnných správ. Tieto informácie sa nezverejňujú v podrobnom formáte.

Použitie informácií
Naším hlavným cieľom pri zhromažďovaní informácií o používateľoch je zlepšiť váš zážitok z našej webovej stránky. Tento cieľ dosahujeme okrem iného poskytovaním newsletterov na e-mailovú adresu, ktorú môžete zadať. Keď sa nachádzate v oblasti našej stránky a požadujete osobné údaje, zdieľate tieto informácie s našou webovou stránkou, ako aj s akýmikoľvek obchodnými partnermi poskytujúcimi hosting a ďalšie služby. Ak si neželáte, aby boli vaše informácie zdieľané, môžete sa rozhodnúť nepovoliť prenos vašich informácií tým, že túto konkrétnu službu nebudete používať. Tieto strany, ako aj inzerenti, ktorí uzavreli zmluvu priamo so službou tretej strany na poskytovanie ich reklám, môžu nastaviť svoje vlastné súbory cookie. Okrem toho môžu byť akékoľvek informácie umožňujúce osobnú identifikáciu poskytnuté našimi používateľmi v rámci propagácie inzerentov online poskytnuté priamo inzerentom. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom. Toto vyhlásenie sa môže z času na čas zmeniť, preto ho pravidelne kontrolujte.